เวลานี้ ชาวเยเมนกว่าล้านคนกำลังคอยการเกื้อกูลจากด้านนอก […]...